fbpx

Om Indlægget

Medicinrelateret osteonekrose i kæben (MRONJ) er en alvorlig bivirkning af højdosis antiresorptiv medicin (AR) hos patienter med cancer. En midlertidig seponering af AR (drug holiday) er blevet foreslået for potentielt at reducere
risikoen for MRONJ efter kirurgi i mundhulen. Der er dog ingen konsensus. Formålet med dette forskningsprojekt var derfor at evaluere effekten af drug holiday fra højdosis antiresoptiv medicin i forbindelse med kirurgisk tandudtrækning i forhold til udvikling af MRONJ og patientrapporteret sundhedstilstand.

Speaker

Camilla Ottesen Hjortholt

Tandlæge, PhD

I graduated from the University of Copenhagen with a master degree in Dentistry (2010-2016).
During my master degree, I took a research year (2014-2015) to investigate the impact of an antiresorptive drug holiday in relation to surgical tooth extraction for the development of medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ). I followed past Dr. Odont. Morten Schiødt at the Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Copenhagen University Hospital. During that year, I build up the foundation of my PhD.

Today, I am 33 years old and finished my PhD in July 2023 – awarded the PhD degree in November 2023. During my PhD I have conducted clinical research (randomized study, cohort study) at the Department of Oral & Maxillofacial Surgery and at the Department of Oral Rehabilitation, University of Copenhagen. The title of my PhD is: Tooth extraction and dental implant treatment in patients on high-dose antiresorptive medication.

In parallel, I work as a private practice dentist.
I have special interests in oral rehabilitation and dental implant treatment; including implant-supported rehabilitation.

I have also been involved in the non-profit organization Dental Health Without Boarders.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere