fbpx
Om arrangementet

DSOI Generalforsamling 2020

Referat fra virtuel generalforsamling i DSOI 2020

Fredag 23.10.20 kl.17.00

 

Generalforsamling DSOI 23/10 2020 kl. 17, afholdt på ZOOM grundet aflyst Årsmøde

1)Ordstyrer/dirigent: Peter Nørlinger

Referent: Julie Erica Schlosser

2)Formandens årsberetning v. Lone Lenk-Hansen (Denne er vedlagt referatet)

Kommentarer til denne:

Jan Porsdal bemærker at prisen for en forsikring mod aflyste møder sandsynligvis er steget i pris i lyset af Covid-19

Peter Lindkvist spørger til om der er velvilje fra Munkebjergs side ift den omkostning, der er ift aflysning af årets Årsmøde. Rie Stockholm bemærker at den oprindelige pris er 462000 for aflysning, og at vi “kun” får en regning på 105000.

3+4)Det reviderede regnskab fremlægges samt et estimeret forslag til budget for det kommende regnskabsår. Dette godkendes. v/Thomas Andersen (vedlagt referatet)

5)Ingen indkomne forslag til budget.

6)Der er ingen forslag til legatuddeling.

7)Kontingent fastholdes på 900kr det kommende år. Der kan komme en kontingentstigning, såfremt vi kan indgå et vertikalt medlemskab hos EAO. Det kan blive nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med dette.

8+9)Bestyrelsesmedlemmerne Lone Lenk-Hansen (3. Periode), Mads Krabbe (2. Periode), Thomas Andersen (2. Periode) genvælges, Julie Schlosser er ikke på valg, Nino Fernandes indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for Rie Stockholm, der forlader bestyrelsen, da hun nu har siddet i tre perioder. Klaus Gotfredsen bliver som suppleant, Rubens Spineto indtræder som ny suppleant. Da Rubens ikke selv har mulighed for at deltage i generalforsamlingen har han fremsendt en videopræsentation af sig selv til bestyrelsen, som vises til generalforsamlingen.

10)Jan Porsdal genvælges som revisor og Jan Bjerg Andersen som suppleant.

Ingen indkomne forslag under eventuelt.

Generalforsamlingen afsluttes.

 

Zoom link:

 

https://ucph-ku.zoom.us/j/61712517897

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag (ingen indkomne)
 6. Bestyrelsens eventuelle forslag til legatuddeling
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg til bestyrelse (hvert tredje år)
 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hvert tredje år)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt.
Pris
Hvornår
23. oktober 2020
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere